Dzienne archiwum: 27 stycznia, 2014

Kierunki rozwoju metod betonowania podwodnego

Dla budowy konstrukcji w wodzie i w zawiesinie iłowej o głębokościach występujących w inżynierii lądowej będą doskonalone: metoda kontraktor oraz betonowanie pompowe i iniekcyjne. Można oczekiwać rozpowszechnienia się zwłaszcza metody betonowania z zastosowaniem pompy.

Przewiduje się, że w głębokiej wodzie …