Kierunki rozwoju metod betonowania podwodnego

Dla budowy konstrukcji w wodzie i w zawiesinie iłowej o głębokościach występujących w inżynierii lądowej będą doskonalone: metoda kontraktor oraz betonowanie pompowe i iniekcyjne. Można oczekiwać rozpowszechnienia się zwłaszcza metody betonowania z zastosowaniem pompy.

Przewiduje się, że w głębokiej wodzie a więc w warunkach budownictwa morskiego i oceanicznego będzie w przyszłości stosowana metoda stanowiąca połączenie betonowania za pomocą pojemnika i długiej rury wlewowej. Do kierowania pojemnikiem może być stosowany system prowadnico wy z napiętych drutów. W przypadkach nieprzydatności nurków będzie stosowane zdalne przekazywanie kontroli umieszczania mieszanki betonowej w podwodnych formach za pośrednictwem kamer telewizyjnych.

Warunki pogodowe na otwartych oceanach ograniczają przygotowanie i opuszczanie mieszanki betonowej do głęboko położonego dna akwenu. Dlatego następnym krokiem postępu będzie instalowanie podwodnych wytwórni betonu.

Niezależnie od odmiany konstrukcji, która będzie umieszczana pod wodą, zawsze będzie konieczne dostarczenie tam mieszanki betonowej do wykonania fundamentów, połączeń i remontów budowli podwodnych.

W zakresie mieszanek betonowych i zapraw iniekcyjnych można oczekiwać doskonalenia dodatków wydłużających czas od ich wyprodukowania do początku wiązania, umożliwiających uzyskiwanie dużej ciekłości przy zmniejszonej ilości wody zarobowej i równocześnie zwiększających gęstość, szczelność oraz wytrzymałość betonu.

Bardzo korzystne cechy betonu z mikrokrzemionką, m.in.: pompowalność, szczelność, odporność na korozję i duża wytrzymałość bez wątpienia spowodują rozpowszechnienie tego betonu w budownictwie obiektów podwodnych.

Dodaj komentarz