Wygodne zamknięcie

Wygodne zamknięcie – Proste i wygodne zamknięcie metalowej furtki zespawanej z profili hutniczych można wykonać z krótkiego odcinka ceownika. Mocuje się go obrotowo bądź do furtki, bądź do sąsiadującego ogrodzenia. Po obrocie ceownik zostaje nasunięty na wierzchni profil poziomy. Dodatkowo można przyspawać uszy do zamknięcia, a ogrodzenia i furtkę zamykać również na typową kłódkę. Jest to zamknięcie bardzo wygodne w zamykaniu i otwieraniu i przy tym dość skuteczne i trudne do otworzenia przez małe dzieci.

Dodaj komentarz