Wkopywanie słupka ze stopą

Wkopywanie słupka ze stopą – Wkopując słupki ogrodowych elementów małej architektury trzeba je odpowiednio zabezpieczyć przed przechylaniem się i wyrywaniem z ziemi. Dobrym zabezpieczeniem może być krótki odcinek belki drewnianej, przybity do czoła słupka i wkopany w ziemię. W każdym też wypadku warto osadzić taki słupek wrzucając do wykopu kilka większych kamieni lub betonowego gruzu i dopiero po tym zasypać wykop ziemią zmieszaną z drobnym żwirem.

Dodaj komentarz