Powłoka w zbiorniku na ścieki

W zbiorniku nowego urządzenia do oczyszczania ścieków wbudowane i już zagruntowane elementy stalowe przeznaczono do malowania. Około 10% powierzchni elementów stalowych wykazuje skorodowanie. Powłoką musi być odporna na oddziaływanie ścieków o odczynie pH=1. Proszę wymienić niezbędne czynności związane z malowaniem i uzasadnić ich wybór.

Czynności te są następujące:
1)    oszlifowanie powierzchni żużlem wielkopiecowym;
2)    zagruntowanie farbą epoksydową z dodatkiem pyłu cynkowego;
3)    powtórne zagruntowanie farbą epoksydową z dodatkiem pyłu cynkowego;
4)    pierwsze pomalowanie kryjące lakierem poliuretanowym;
5)    drugie pomalowanie kryjące lakierem poliuretanowym;
6)    zalecana grubość powłoki wynosi min. 300 µm.

Stara powłoka wykazuje stopień skorodowania ok. 10%. Z uwagi na spodziewane obciążenia chemiczne, stary podkład powinno się zeszlifować. Ponieważ z uwagi na ochronę zdrowia nie można szlifować piaskiem, stosuje się szlifowanie żużlem. Żywica epoksydowa zapewnia lakierowi bardzo dobrą przyczepność. Pył cynkowy dobrze chroni przed korozją. Lakiery poliuretanowe są całkowicie odporne na działanie kwasów.
Dla tak dużego obciążenia chemicznego przewiduje się minimalną grubość powłoki 300 µm.

Dodaj komentarz