Mierzenie pochylenia

Wykonując zewnętrzną instalację kanalizacyjną, rury umieszczamy w wykopie w taki sposób, aby miały spadek równy 2-3 cm na 1 m bieżący rury ; w kierunku zbiornika ściekowego. Położenie tych rur na warstwie drenażowej będzie łatwo zmierzyć miarką, jeśli wcześniej nad wykopem przeciągniemy poziomo sznurek. Według niego wyznaczy się konieczny spadek. Z kolei samo poziome położenie sznurka bardzo dokładnie można wyznaczyć wężem wodnym przeciągniętym na całej długości wykopu.

Dodaj komentarz