Materiały drewnopochodne

Materiały lekkich płyt z wełny drzewnej zawierają jako spoiwo cement. W połączeniu z wodą zawartą w wilgotnym powietrzu cement daje odczyn silnie zasadowy. Sprawia to, że lakiery alkidowe ulegają zmydleniu i stają się rozpuszczalne w wodzie.

Fornirowane drzwi wewnętrzne mają być pokryte lakierem bezbarwnym. Jakie badanie podłoża należy wykonać przed naniesieniem powłoki? Proszę uzasadnić, dlaczego te badania są konieczne

Wymagane badania Uzasadnienie
Rozpoznanie rodzaju forniru niektóre rodzaje drewna mogą opóźnić lub uniemożliwić twardnienie powłoki
Zróżnicowanie odcieni barwy defekt optyczny; może świadczyć także o możliwych uszkodzeniach wewnętrznych, np. zawilgoceniu, jeśli na powierzchni widać plamę
Stopień zawilgocenia duże zawilgocenie może spowodować późniejsze uszkodzenie powłoki
Odstawanie krawędzi forniru może spowodować późniejsze uszkodzenie powłoki
Zabrudzenie defekt optyczny; może także spowodować późniejsze uszkodzenie powłoki

Proszę uzasadnić, dlaczego materiałów drewnopochodnych nie powinno się stosować w zewnętrznych elementach mających zachowywać stałe wymiary?
Materiały drewnopochodne nie mogą być trwale chronione w środowisku zewnętrznym. Z tego powodu nie można gwarantować wykonania powłoki całkowicie bez wad. Wskutek działania wilgoci rozpuszczalne składniki kleju w płytach wiórowych i w sklejkach mogą ulegać wypłukaniu, co powoduje powstawanie plam z zewnątrz oraz wewnątrz powłok. Szczególnie w przypadku klejenia alkalicznymi żywicami fenolowymi jest możliwe tworzenie się białych wykwitów.
Poza tym, materiały drewnopochodne przy pochłanianiu wilgoci silnie pęcznieją. Powoduje to pękanie powierzchni oraz odpadanie powłoki.

Dodaj komentarz