Baterie termostatyczne

Najnowocześniejszym rodzajem baterii są termostatyczne, w których temperaturę wody nastawia się ręcznie specjalnym pokrętłem. Dzięki wewnętrznym mechanizmom tych baterii, wypływająca woda ma stałą, wcześniej nastawioną temperaturę niezależnie od ciśnienia i temperatury wody zimnej i ciepłej, dopływającej do baterii. Eliminuje się w ten sposób całą cześć procesu ręcznego regulowania temperatury wody wypływającej, niosącego za sobą utratę części wody zużywanej w czasie regulacji. To przynosi znaczne oszczędności w zużyciu wody zimnej i ciepłej.

Dodaj komentarz