Bardziej estetyczna ścieżka

Bardziej estetyczna ścieżka – Nawet ścieżkę ogrodową z betonowych płyt chodnikowych można wykonać estetycznie. Wystarczy płyty ułożyć z odstępami w różnym dowolnym układzie, a przestrzenie między nimi wypełnić drobnym płukanym żwirkiem lub drobnymi kamieniami – tłuczniem zmieszanym z piaskiem. Tego typu chodnik wymagać będzie obramowania z betonowych krawężników. Żwir pomiędzy płytami można zastąpić czystym, przesianym piaskiem, najlepiej rzecznym. Wsypany między płyty żwir lub piasek trzeba dobrze ubić.

Dodaj komentarz